Czym są charyzmaty?

Opublikowane przez : lut 28, 2014 w Kultura

Słowo charyzmat jest używane we współczesnym świecie przede wszystkim w kontekście chrześcijaństwa. Jego używanie wydaje się być uzasadnione w pewnych przypadkach. Czym jednak tak naprawdę jest charyzmat nie wiele osób potrafi wytłumaczyć. Dlatego względem tego pojęcia warto powiedzieć nieco więcej. Chodzi o to, by każdy człowiek wiedział, czym tak naprawdę jest charyzmat i jak pojęcie to należy rozumieć we współczesnym kontekście.

krzyżEtymologicznie słowo charyzmat wzięte jest z języka greckiego i słowa chárisma, które tłumaczone jest jako bezinteresowny dar bądź dar łaski. I w takim właśnie kontekście używa się słowa charyzmat w ramach teologii chrześcijańskiej. Podstawowa definicja głosi, że charyzmaty to pewne bezinteresowne dary Łaski Bożej, które uzdalniają osoby, które je otrzymywały do służby w Kościele w celu prowadzenia dzieł Bożych. Tak rozumiane charyzmaty są pojęciem niezwykle szerokim, pod którym znajduje się wiele różnych znaczeń. Jest to rzecz oczywista, gdyż zakłada się, że dary Łaski Bożej mogą być wszelkie i dotyczyć mogą praktycznie wszystkie co sprawi, że dany człowiek będzie służył Bogu i Kościołowi.

Podstawowy podział wyróżnia charyzmaty nadprzyrodzone oraz zwyczajne. Gdy chodzi o charyzmat nadprzyrodzony odnosi się do dzieł, które w zasadzie nie są wytłumaczalne naukowo. Takim charyzmatem mogą być bądź to możliwość prorokowania czy uzdrawiania. Natomiast, gdy chodzi o charyzmaty określane jako zwyczajne mogą to być wszystkie umiejętności wytłumaczalne naukowo, które mają pozwalać na lepszą służbę Bogu i Kościołowi. Takim charyzmatem będzie najczęściej możliwość głoszenia słowa Bożego z wyjątkową gorliwością.

Do charyzmatów Kościół pochodzi z odpowiednim szacunkiem, uważając je za prawdziwe dary Boga, które pokazują wyjątkowość osoby, której zostały udzielone. Dlatego Kościół odnosi się do nich od tysięcy lat. Również ostatni Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Konstytucja Soboru Watykańskiego II o Kościele Lumen Gentium odniosły się do nich określając je jako pewne dary Ducha Świętego.

Jest to więc pojęcie, które dla współczesnego człowieka powinno kojarzyć się właśnie z Kościołem i darami jakie dawane są ludziom od Boga. Według Kościoła są one znakiem upodobania dla konkretnej osoby i dzieł, które czyni. Poprzez charyzmaty ma ona jeszcze bardziej oddać się Bogu i służyć Jego chwale.

Współpraca przy artykule